Aktualności

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 20.03.2015r.

W miniony piątek 20.03.2015r. odbyło się wcześniej planowane Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Obrady były intensywne i owocne, odbyły się w bardzo sympatycznej, zgranej atmosferze. W trakcie zebrania był czas na chwilę wspomnień oglądając projekcję zdjęć archiwalnych wyświetlanych na rzutniku. Poczyniono bardzo wiele ustaleń, w wyniku wyborów na najbliższe lata wybrano członków zarządu, którymi są: Artur Strzelec – prezes, Grzegorz Chabura – wiceprezes, Sławomir Drozd – sekretarz, Sławomir Baszyński – skarbnik, Waldemar Kasprzak – członek zarządu. Ponadto ustalono, że gospodarzem portu/bosmanem nadal będzie Waldemar Kasprzak, będzie miał swojego zastępcę, a jest nim Jarosław Kanwiszer. Osobą odpowiedzialną za stronę internetową została Anna Dankowska. Po zebraniu odbył się wspólny poczęstunek w bosmanówce, źródła nie donoszą, o której godz. się zakończył. Na walnym zebraniu ustalono datę i godzinę otwarcia sezonu wodniackiego 2015r., a mianowicie jest to 25.04.2015r. w okolicach godz. 15:00/16:00 (szczegóły będą ustalone na zebraniu 30.03.2015r. godz. 19:00 i podamy do wiadomości).

Specjalne podziękowania należą się Adwokatowi Piotrowi Karcz za nadzór prawny nad prawidłowym przebiegiem Walnego zebrania i pomoc w przygotowaniu dokumentacji.

Zobacz galerię